Budżet obywatelski to inicjatywa, o której powinien wiedzieć każdy z nas

budżet obywatelski

W naszym kraju budżet obywatelski pojawił się w 2011 roku i przez te kilka lat skutecznie podbił większość miast. Przeczytaj ten artykuł i zobacz, czemu jest to inicjatywa, o której powinien wiedzieć każdy Polak.

Obywatel chce mieć wpływ na to, co się dzieje w jego mieście

Wraz z rozwojem społecznym i ekonomiczny naszego kraju dochodzi do zmiany niektórych naszych zachowań i przyzwyczajeń. Przeciętny Kowalski chce mieć więcej wpływu na wydarzenia dziejące się dookoła niego, a także na zmiany jego otoczenia. Dlatego też na popularności zyskują wszystkie rozwiązania bardziej angażujące społeczeństwo w proces decyzyjny na szczeblu zarówno lokalnym jak i państwowym. Podczas gdy społeczne podejmowanie decyzji w wymiarze państwowym może być problematyczne i nie zawsze uzasadnione, tak już takie same rozwiązania w skali lokalnej sprawdzają się idealnie i nieprzerwanie nabierają na popularności. Do jednych z najpopularniejszych, szczególnie mocno rozwijających się w ostatnich latach zalicza się różnego rodzaju budżety obywatelskie. Jest to rozwiązanie polegające na wydzieleniu części budżetu miejscowości i przeznaczeniu go do dyspozycji mieszkańców.

Budżet obywatelski – jak powstają nowe miejsca?

Zainteresowane, pomysłowe osoby chcące coś zmienić w swoim otoczeniu mogą przygotować projekt swojego rozwiązania i zdobyć dla niego poparcie społeczeństwa. Spośród wszystkich pomysłów zostają wybrane te cieszące się największym poparciem i zrealizowane, tak jak inne inwestycje, zlecane z planów rządowych. Budżet obywatelski może być wykorzystany na wiele sposobów. Pomysły mieszkańców są w zasadzie nieograniczone i ich różnorodność zależy jedynie od pomysłowości osoby chcącej przygotować dany projekt. Do najpopularniejszych czynności należy dbanie o otoczenie, w którym mieszkańcy coraz częściej opowiadają się za zwiększeniem dostępu do zieleni i innych miejsc bliższych naturze. Często finansuje się również powstawanie ścieżek rowerowych, czy też przykładowo rozwiązań dostosowujących miejską infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych. Jest to również dobry sposób dla zbierania funduszy w celu przeprowadzenia konkretnych inwestycji budowlanych o znaczeniu społecznym i rozrywkowym jak np. budowa boisk piłkarskich czy lekkoatletycznych przy większych ośrodkach szkolnych, a także w popularnych częściach miejscowości. Jak widać budżet obywatelski to bardzo fajna inicjatywa, o której każdy z nas powinien wiedzieć.

Dodaj komentarz