Plamka AMD leczenie i metody

Żół
Leczenie choroby zwyrodnieniowej plamki żółtej (AMD) stanowi ogromne wyzwanie dla okulistyki. Choroba najczęściej dotyka osób po 50. roku życia i objawia się coraz gorszą jakością widzenia aż do częściowej ślepoty. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o tej chorobie, to przeczytaj ten artykuł.

Dwa rodzaje choroby

Można rozróżnić dwie postacie tej ciężkiej choroby: suchą, kiedy stopniowo wraz ze związanymi z wiekiem zmianami degeneracyjnymi obumierają fotoreceptory i towarzyszące im naczynia krwionośne, oraz wysiękową, kiedy pogarszanie wzroku zachodzi gwałtownie i wynika z powstawania patologicznie zmienionych naczyń krwionośnych w obrębie fotoreceptorów, co prowadzi do krwawień i wysięków w okolicach plamki żółtej.

Należy natychmiast rozpocząć leczenie

Efektem powyższych procesów jest uszkodzona żółta plamka leczenie opóźnia postęp choroby i likwiduje część jej objawów. Powinno być wspierane odpowiednią dietą, bogatą w kwasy omega 3, karotenoidy i ksantofil. Do stosowanych metod leczenia zalicza się iniekcje do ciała szklistego preparatów anty-VEGF, co hamuje rozwój patologicznych naczyń krwionośnych przy wysiękowym AMD. Dla tej postaci choroby dedykowana jest także terapia fotodynamiczna, która ma na celu zamykanie uszkodzonych naczyń włosowatych. Podobne działanie ma termoterapia przezźreniczna, oraz fotokoagulacja laserowa. Niestety opisane metody leczenia są dość inwazyjne i niektóre choroby pacjentów wykluczają ich zastosowanie. Fotokoagulacja wiąże się także z ryzykiem uszkodzenia zdrowych tkanek w okolicy poddawanej leczeniu.

Leczenie laserowe nadzieją dla chorych na AMD

Nadzieją na wyleczenie dla chorych cierpiących na suchą postać AMD, która występuje znacznie częściej niż forma wysiękowa, jest leczenie laserowe. Do terapii wykorzystywany jest niezwykle delikatny laser 2RT. Impuls z tego urządzenia pobudza obumierające fotoreceptory do samoodbudowy. Regeneracja komórek światłoczułych jest tym skuteczniejsza, im wcześniej zostanie podjęte żółta plamka leczenie. Dlatego niezwykle ważne są badania profilaktyczne.
Osoby po 50. roku życia powinny wykonywać badania wzroku szczególnie jeśli zauważają pogorszenie ostrości widzenia, zaburzenie widzenia linii prostych, czy widzenia barw. Te dolegliwości mogą być pierwszymi objawami AMD.

2 thoughts on “Plamka AMD leczenie i metody

Dodaj komentarz